Skip to main content

Creativiteit en verandering

Bij creatieve coaching geef je jezelf over aan je creativiteit. Je werkt spontaan en spelend onder begeleiding van een coach en bespreekt je kunstwerken.
Als je het kind in jou de ruimte durft te geven, kun je weer je eigen stem gaan horen en je eigen lied gaan zingen. Je wordt dan in de regel oorspronkelijker en zelfverzekerder.

Spontaan en authentiek

Spontaniteit is een motor voor creativiteit en verandering. Als je het presteren loslaat, kom je na momenten van weerstand die er gewoon bij horen, momenten tegen waarop alles vanzelf lijkt te gaan. Als een spelend kind ben je aan het werk. Je vergeet de tijd en bent niet bezig met of je het wel goed doet of wat voor indruk je op de omgeving maakt. Je denken staat even stil. Je bent in contact met jezelf en je bent helemaal in het moment, het hier en nu.

Jij en je kunstwerk hoeven niet perfect te zijn: jij bent zoals je bent en jij maakt wat je maakt! Het gaat niet om de creatieve prestatie, maar om authentiek zijn.

Spiegel jezelf

Kunstzinnige expressie toont vaak de gedachten en emoties van de mens over de wereld waarin hij leeft. Maar we worden er ook toe aangezet om vanuit een andere invalshoek naar de dagelijkse werkelijkheid te kijken. Dat kan ook met jouw werkstukken. Ze hebben een spiegelfunctie. Door je werkstukken met liefde tegemoet te treden, worden verborgen delen van jezelf duidelijk. Je vergroot daarmee het inzicht in jezelf, je gedrag en je gevoelens.

Concrete stappen naar verandering

Creatieve coaching werkt niet alleen aan de oppervlakte, aan het veranderen van gedrag en vaardigheden, maar juist ook op het persoonlijke niveau van de identiteit. In de praktijk is gebleken dat je vaak komt tot diepgaande inzichten en wezenlijke veranderingen.

Als je openstaat voor deze benadering, zal je merken dat hij heel waardevol kan zijn. Je vertaalt je inzichten naar je dagelijkse leven en werk, zet ze om in concrete daden en begint zo een proces van verandering en ontwikkeling.