Skip to main content

Mijn Werkwijze

Als creatief coach ga ik samen met jou op weg om, door middel van kunstzinnig werken en inzicht gevende gesprekken, een goede aanpak voor je probleem te vinden. Ik stem mijn begeleiding volledig af op jouw persoonlijke situatie en ga uit van jouw eigen kracht en kwaliteiten.In mijn werkwijze onderscheid ik vier fasen.

1. Intake

In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Ik vraag jou (of je kind) om het probleem waar het om draait te verbeelden, door te tekenen, te schilderen of te boetseren. Zo verkrijgen we een goed startpunt voor een gesprek en ook zicht op waar de coaching zich op kan richten. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe creatieve coaching in z’n werk gaat. Deze intake is vrijblijvend. Als we beiden denken dat mijn creatieve coaching aan een oplossing zal bijdragen, maken we een vervolgafspraak.

2. Verkenning

In deze fase werken we de hulpvraag verder uit. Met creatieve opdrachten (schilderen, tekenen en boetseren), dramatechnieken, stemoefeningen en inzicht gevende gesprekken maken we het innerlijk beleefde zichtbaar. Dus eerst naar binnen (voelen), dan naar buiten (kunstwerk). De verkenningsfase kan uit één of twee sessies bestaan. Meestal is er ook een huiswerkopdracht, die als startpunt voor de volgende sessie dient.

3. Verdieping

In de verdiepingsfase gaan we met behulp van kunstzinnige middelen onderzoeken waar het gevoel, het probleem of de situatie vandaan komt en welke oorzaak of oorzaken er zijn. De inzichten die je hierdoor verkrijgt, vertalen we samen naar het dagelijks leven van jou of je kind. We zoeken een aanpak die goed voelt en waarmee jij (of je kind) stappen naar een mogelijke verandering kunt zetten. Huiswerkopdrachten helpen je om te proberen deze stappen thuis, op het werk of op school toe te passen. De verdiepingsfase omvat twee of drie sessies.

4. Voltooiing

In de laatste fase van de creatieve coaching gaan we op basis van de gevonden mogelijkheden de aanpak in het dagelijks leven toepassen. Daarbij richten we ons ook op hoe die aanpak voor jou voelt. Om het handelen en voelen thuis, op het werk of op school te ondersteunen maken we kunstzinnige hulpmiddelen en bedenken we rituelen. Deze fase duurt één of twee sessies. We sluiten de laatste sessie af met een terugblik naar de oorspronkelijke hulpvraag en het coachingsproces. Wil je met mij kijken of creatieve coaching jou of jouw kind verder kan helpen? Maak dan een afspraak voor een gratis intakegesprek.